Vaststellingsregeling totaalprogramma's leerlingwezen Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW)

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 17-06-2024.
Geldend van 23-03-1996 t/m 30-12-2004

Vaststellingsregeling totaalprogramma's leerlingwezen Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw (SBW)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Gezien het voorstel van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW), van 12 juni 1995, houdende een voorstel tot hernieuwde vaststelling van de totaalprogramma's van een aantal opleidingen leerlingwezen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 In afwijking van artikel 12.3.23, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs blijven voor totaalprogramma's van de opleidingen, genoemd in het tweede lid, tot 1 augustus 1997 van kracht de op 31 juli 1995 geldende bij en krachtens de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs gegeven voorschriften met betrekking tot het leerlingwezen.

 • 2 De totaalprogramma's, bedoeld in het eerste lid zijn:

  Afdeling weg- en waterbouwkunde (WW)

  Opleidingen tot beginnende beroepsuitoefening SBW

  0514 Leerling machinemonteur grond- water- spoor- en wegenbouw;

  0788 Aankomend straatmaker;

  0938 Kabelwerker;

  1053 Aankomend buizenlegger;

  1054 Grond-, water- en wegenwerker

  Opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening SBW

  0515 Machinemonteur grond-, water-, spoor- en wegenbouw;

  1085 Vakman buizenlegger;

  Afdeling wegenbouwmachinisten (WBM)

  Opleidingen tot beginnende beroepsuitoefening SWB

  0348 Leerling machinist torenkranen;

  0516 Leerling machinist mobiele kranen;

  0518 Leerling machinist grond-, water- en wegenbouw;

  Opleidingen tot zelfstandige beroepsuitoefening SBW

  0517 Machinist mobiele kranen;

  0519 Machinist grond-, water- en wegenbouw;

  0628 Machinist torenkranen.

 • 3 In afwijking van artikel 12.3.24, eerste lid onder c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs stelt het bevoegd gezag de deelnemers die op 31 juli 1997 zijn ingeschreven aan een opleiding bedoeld in het tweede lid en die deze opleiding nog niet hebben voltooid in de gelegenheid hun opleiding binnen een redelijke tijd te voltooien, overeenkomstig de op 31 juli 1995 geldende voorschriften.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

De

Minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Overzicht van de opleidingen SBW, vallend onder het landelijk orgaan SBW in het schooljaar 1995/1996

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Opleidcode

Naam v.d. opleiding

einddt

examdt

0344

Monteur bronbemalingsinstallaties

97/07/31

00/07/31

0348

Leerlingmachinist torenkranen

97/07/31

00/07/31

0514

Leerling machinemonteur grond-, water-, spoor- en wegenbouw

97/07/31

00/07/31

0515

Machinemonteur grond-, water-, spoor- en wegenbouw

97/07/31

99/07/31

0516

Leerling machinist mobiele kranen

97/07/31

00/07/31

0517

Machinist mobiele kranen

97/07/31

98/07/31

0518

Leerling machinist grond-, water- en wegenbouw

97/07/31

00/07/31

0519

Machinist grond-, water- en wegenbouw

97/07/31

98/07/31

0628

Machinist torenkranen

97/07/31

98/07/31

0703

Spoorlegger wisselbouwer

97/07/31

00/07/31

0788

Aankomend straatmaker

97/07/31

00/07/31

0789

Straatmaker

97/07/31

98/07/31

0938

Kabelwerker

97/07/31

98/07/31

1053

Aankomend buizenlegger

97/07/31

98/07/31

1054

Grond-, water- en wegenwerker

97/07/31

99/07/31

1085

Vakman buizenlegger

97/07/31

98/07/31

1094

Vakman grond-, water- en wegenbouw

97/07/31

99/07/31

Naar boven