Archiefbesluit 1995

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0007748
RechtsgebiedCultureel recht
OverheidsthemaCultuur, sport, vrije tijd

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Archiefbeheersregeling ACM 2013
 2. Archiefbeheersregeling Kamer van Koophandel 2019
 3. Archiefbeheersregeling voor het CAK
 4. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
 5. Archiefbeheersregels Veiligheid en Justitie 2014
 6. Archiefregeling
 7. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
 8. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 11. Archiefregeling Londens Archief
 12. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
 13. Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen
 14. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
 15. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 16. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
 17. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
 18. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
 19. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 20. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
 21. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 22. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
 23. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 24. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 25. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 26. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 27. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
 28. Basisregeling Archiefbeheer van het Stimuleringsfonds voor Architectuur
 29. Beheerregeling DI Dopingautoriteit 2019
 30. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
 31. Beheersregeling informatiemanagement BZ 2018
 32. Beheersregels documentaire informatievoorziening LNV 2003
 33. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
 34. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
 35. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
 36. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
 37. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
 38. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
 39. Besluit archiefbeheersregels SER
 40. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
 41. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
 42. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
 43. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
 44. Besluit beperking openbaarheid (MICIV)
 45. Besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief 1975 – 1984, onderdeel Suriname
 46. Besluit beperking openbaarheid aantal inventarisnummers van het archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Slowakije
 47. Besluit beperking openbaarheid Afdeling Export- en Importgaranties en opvolger
 48. Besluit beperking openbaarheid ambassadearchief Praag (1956-) 1975–2013
 49. Besluit beperking openbaarheid archief afdeling Personeelszaken Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geboortejaren 1835–1976 en 1877–2005
 50. Besluit beperking openbaarheid archief Ambassade India (overbrenging naar het Nationaal Archief)
 51. Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Rome en CG Milaan (1949) 1975–2013
 52. Besluit beperking openbaarheid archief Auditdienst en taakvoorganger Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over periode (1975) 1986–2007
 53. Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 54. Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998
 55. Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Sector VROM 1940–1981, aanvulling 2017
 56. Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Veiligheidsdienst (CVD) + Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de periode 9 april 1946–1952
 57. Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957
 58. Besluit beperking openbaarheid Archief Chef van de Luchtmachtstaf (CLS) Ministerie van Defensie (1945) 1951 – 1986 (1996)
 59. Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)
 60. Besluit beperking openbaarheid archief Commissariaat Buitenlandse Investeringen In Nederland (CBIN) over de periode 1967–2000
 61. Besluit beperking openbaarheid archief Commissies op het gebied van Personeelsbeleid, (1966) 1978–1986
 62. Besluit beperking openbaarheid archief Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974
 63. Besluit beperking openbaarheid archief deelname aan de Ministerraad en Onderraden evenals Ministeriële Commissies (Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–2007)
 64. Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982
 65. Besluit beperking openbaarheid archief directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1954) 1968 – 2008 (2010)
 66. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, (1974) 1985–1996 (2001)
 67. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1989–2007 (2008)
 68. Besluit beperking openbaarheid archief directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1968–2008
 69. Besluit beperking openbaarheid archief Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005
 70. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)
 71. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Personeel en Organisatie en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1972) 1977–2003 (2008)
 72. Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995
 73. Besluit beperking openbaarheid archief Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten, (1995) 1996 – 2002
 74. Besluit beperking openbaarheid archief Gratiebeleid en uitvoering Ministerie van Justitie (1827) 1947–1988 (1999)
 75. Besluit beperking openbaarheid archief Hoofdvlootaalmoezenier (1914) 1921-1997 (2009) bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 76. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Materieel Koninklijke Marine en taakvoorganger, 1943 – 1990, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 77. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 1870–2001
 78. Besluit beperking openbaarheid archief Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (1850) 1947–1989 (1995)
 79. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands consulaat Zwitserland (Basel), 1946–1973
 80. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946
 81. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Beiroet, Libanon, (1960) 1975–2013
 82. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Polen (1946) 1975-2013
 83. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse orde van advocaten, 1971–1993(1994)
 84. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Vertegenwoordiging United Nations War Crimes Commission (UNWCC), 1945–1948
 85. Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 86. Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)
 87. Besluit beperking openbaarheid archief Politieke Leiding Ministerie van Defensie 1976–1991 (1992)
 88. Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988
 89. Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid ’s-Gravenhage 1919–1988
 90. Besluit beperking openbaarheid Archief Raad voor de Scheepvaart, (1908) 1909–2010
 91. Besluit beperking openbaarheid Archief registraties bemanningsleden en door Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s 1950 – 1985, Inspectie Leefomgeving en Transport
 92. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverdedigingsorganisatie/TNO 1925–1979, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 93. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverzekeringsbank periode 1901–1956
 94. Besluit beperking openbaarheid archief Secretaris-Generaal en organisatie-eenheden (1955) 1976–1991 bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 95. Besluit beperking openbaarheid archief Spoorwegongevallenraad, 1956–1999
 96. Besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij Boskoop Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers (1899) 1943–2002
 97. Besluit beperking openbaarheid archief Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
 98. Besluit beperking openbaarheid archief van De Nederlandsche Bank N.V., Stichting Voorzieningsfonds voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden, 1914–2008
 99. Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988
 100. Besluit beperking openbaarheid archief Vreemdelingendossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst 1973–2005
 101. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))
 102. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (ambassadearchief Sofia (1964) 1975–2013)
 103. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)
 104. Besluit Beperking Openbaarheid archiefbescheiden (consulaat Basel, Zwitserland 1946–1973)
 105. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordiging India (1908) 1975–2013)
 106. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordigingen Wenen (1975) 1975–2013 (2014))
 107. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ambassade Boedapest
 108. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)
 109. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 110. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))
 111. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))
 112. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)
 113. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)
 114. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]
 115. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)
 116. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst 1975–1997 en gedeponeerde archief Hoofdafdeling Dienstplichtzaken 1957–1974
 117. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.
 118. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1989-1 januari 1990)
 119. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985
 120. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947
 121. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
 122. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van het Nederlands Selectie Centrum Turkije en de Attaché Sociale Zaken in Turkije (periode 1964–1991)
 123. Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 124. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
 125. Besluit beperking openbaarheid archieven Directoraat-Generaal Personeel en zijn directies en afdelingen, (1972) 1976–1991 (1992)
 126. Besluit beperking openbaarheid archieven over verbetering rechtspositie van en eerbetoon aan verzetsstrijders Tweede Wereldoorlog (‘collectie Vergroesen’), (1942) 1976–1989 (1994), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
 127. Besluit beperking openbaarheid archieven Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en Centrale organisatie Werk en Inkomen
 128. Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 129. Besluit beperking openbaarheid bestand Bureau Secretaris-Generaal/Kabinet 1946–1999
 130. Besluit beperking openbaarheid bij Verklaring van overbrenging archief Raad van Arbeid Breda, 1919–1988
 131. Besluit beperking openbaarheid Codearchief 1975–1984
 132. Besluit beperking openbaarheid digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’
 133. Besluit beperking openbaarheid Dublin, 1975–2013
 134. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief bureau Schadeclaims Indonesië, bureau Schadeclaims Duitse Democratische Republiek en sectie Uitvoering Compensatie Accoord Egypte (1947) 1962–1989 (2006), bij overbrenging naar Nationaal Archief (besluit beperking openbaarheid bureau Schadeclaims)
 135. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Roemenië
 136. Besluit beperking openbaarheid inventarissen archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Griekenland
 137. Besluit beperking openbaarheid Kroatië, (1971) 1992–2013
 138. Besluit Beperking Openbaarheid Kuala Lumpur, 1965–2013
 139. Besluit beperking openbaarheid notulen en bescheiden van rijksministerraad, ministerraad, onderraden en ministeriële commissies (1 januari 1991 – 1 januari 1993)
 140. Besluit beperking openbaarheid Stichting 400 jaar Nederland-Japan
 141. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
 142. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Schadefonds geweldmisdrijven, (1973)1976–2004(2014)
 143. Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichtingen Breda 1940–1975, nummer toegang 5121.003 en ’s-Hertogenbosch / Leuvense Poort 1855–1975
 144. Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001
 145. Besluit beperking openbaarheid – Bureau Certificatie
 146. Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen
 147. Besluit beperking van de openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichting Rijkswerkinrichting Veenhuizen / Esserheem 1940–1956, nummer toegang 5125.004
 148. Besluit beperkingen openbaarheid archief Projectgroep 400 jaar vriendschappelijke betrekkingen Verenigde Staten-Nederland
 149. Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1990 – 1 januari 1991)
 150. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
 151. Besluit digitale vervanging archief
 152. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019
 153. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid systeem Diane
 154. Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017
 155. Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken
 156. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 157. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
 158. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
 159. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016
 160. Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 161. Besluit uitzondering van vernietiging
 162. Besluit vaststelling selectielijst Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid archiefbescheiden vanaf (2002) 2006
 163. Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017
 164. Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2018
 165. Besluit vervanging archiefbescheiden Justid
 166. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018
 167. Besluit vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat
 168. Besluit vervreemding archiefbescheiden (papieren dossiers met gegevens beroepsbeoefenaren ex artikel 34 Wet BIG in register SKP (periode 2000–2012))
 169. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
 170. Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid
 171. Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief
 172. Regeling Archiefbeheer COA
 173. Regeling archiefbeheer Kadaster
 174. Regeling archiefbeheer NZa
 175. Regeling archiefbeheer UWV
 176. Regeling beheer archiefbescheiden
 177. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
 178. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
 179. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
 180. Regeling beperking openbaarheid archief Directie Arbeidsomstandigheden ((1979) 1995 t/m 2004)
 181. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
 182. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
 183. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen (arbeid en taakvoorganger 1980 t/m 1994)
 184. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
 185. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955
 186. Regeling digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie SZW systemen Diwi, I-Net en ISBB
 187. Regeling digitale vervanging financiële archiefbescheiden ministerie van Financiën SAP 3F systeem
 188. Regeling digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP
 189. Regeling digitale vervanging personele archiefbescheiden Financiën
 190. Regeling digitale vervanging personele archiefbescheiden SZW systeem cRMA van P-Direkt
 191. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
 192. Regeling informatiebeheer Defensie 2015
 193. Regeling Informatiebeheer OCW 2013
 194. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
 195. Regeling vervanging archiefbescheiden
 196. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst
 197. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Nederlandse Emissieautoriteit 2019
 198. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
 199. Vervangingsbesluit BIG archief 1995–2007 CIBG
 200. Vervangingsbesluit BZ 2015
 201. Vervangingsbesluit Donor archief 1998–2010 CIBG
 202. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ
 203. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ
 204. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Eerste Kamer der Staten-Generaal
 205. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 206. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 207. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 208. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 209. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 210. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 211. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Tweede Kamer der Staten-Generaal
 212. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 213. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 214. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 215. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 216. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden VenJ BD

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit beperking openbaarheid Hoofdbedrijfschap Agragrische Groothandel (HBAG) en taakvoorgangers, [2011] 2003–2014
 2. Besluit beperking openbaarheid RGD, VGD en PGD 1917 (1941–2014)
 3. Besluit beperkingen aan de openbaarheid supplement archief Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 1999–2013
 4. Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
  Artikel: 7.1
 2. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 3. Beheersregels archief DNB 2019
  Artikel: 1
 4. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit informatiebeheer OPTA 2003
  Artikel: 1
 6. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Raad van State)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Raad van State op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 7. Besluit vaststelling selectielijst deelbeleidsterrein personeelszaken, t.w. personeelsdossiers (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de tweede kamer der staten-generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier over de periode vanaf 1945
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bestuurlijke en financiële organisatie lagere overheden vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 9. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid vanaf 1945 (Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole (NVK))
  Bijlage: Basisselectiedocument landbouwkwaliteit en voedselveiligheid
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Lijkbezorging vanaf 1948 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: bijlage
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie vanaf 1994 (Ministerie van Defensie)
  Bijlage: Basisselectiedocument beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 19. Circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesters
  Bijlage: Voorbeeldbepalingen te gebruiken bij het opstellen van de verordening op de vertrouwenscomissie (oktober 2017)
 20. Circulaire digitale aanlevering dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen
  Tekst: tekst
 21. Instellingsbesluit Adviescommissie Versterking Randstad
  Artikel: 4
 22. Instellingsbesluit Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen
  Artikel: 8
 23. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen inzake het herindelingsadvies Gooi- en Vechtstreek
  Artikel: 4
 24. Instellingsbesluit Consultatief Orgaan Fries 2010
  Artikel: 7
 25. Instellingsbesluit Due Diligence Commissie Landelijke Meldkamerorganisatie
  Artikel: 9
 26. Instellingsbesluit Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies
  Artikel: 4
 27. Instellingsbesluit Interbestuurlijke taskforce gemeenten
  Artikel: 4
 28. Instellingsbesluit Stuurgroep decentralisatie Friese taal naar de provincie Fryslân
  Artikel: 4
 29. Instellingsbesluit Werkgroep en stuurgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt
  Artikel: 8
 30. Instellingsbesluit commissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie i.o.
  Artikel: 8
 31. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 32. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikelen: 1, 28
 33. Regeling archiefbeheer UWV
  Artikelen: 1, 7
 34. Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015
  Artikel: 1
 35. Vaststelling selectielijst Kabinet der Koningin
  Bijlage: Inhoudsopgave
 36. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 37. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren over de periode 1945-1998: neerslag handelingen Wageningen Universiteit
  Bijlage: Basisselectiedocument
 38. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 39. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beleidsterrein Volkshuisvesting 1945–1996
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT
 40. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, beleidsterrein Monumentenzorg 1945–1990
  Bijlage: Bsd monumentenzorg 1945–1990
 41. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid periode 1945–1999 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 42. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volwasseneneducatie en beroepsonderwijs over de periode 1945-2004
  Bijlage: Basisselectiedocument
 43. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Deviezenbeleid over de periode 1945-1981 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Ontwerp-basisselectiedocument deviezenbeleid 1945–1981
 44. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945–1999
  Bijlage: Basisselectiedocument
 45. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Politie over de periode vanaf 1994 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1994–
 46. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen Stichting Nederlands Fonds voor de Film op het beleidsterrein Kunsten over de periode vanaf 1956
  Bijlage: Basisselectiedocument van het bestuur van de stichting nederlands fonds voor de film op het beleidsterrein kunsten over de periode vanaf 1956
 47. Vaststellingsregeling Selectielijst neerslag handelingen openbare en bijzondere universiteiten op het beleidsterrein Studiefinanciering over de periode 1945-1994, Erasmus Universiteit Rotterdam
  Bijlage: Basisselectiedocument Studiefinanciering 1945–1994
 48. Ynstellingsbeslút Konsultatyf Orgaan Frysk 2010
  Artikel: 7
Terug naar begin van de pagina