Archiefbesluit 1995

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Archiefregeling Departement van Financiën te Londen – later: Afwikkelingsbureau van het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Londen
 2. Archiefregeling historische personeelsdossiers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Archiefregeling II voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Archiefregeling III voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Archiefregeling Londens Archief
 6. Archiefregeling van de Beheerder van Nederlandsche eigendommen later de afdeling beheer van Nederlandsche eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële Raad van de ambassade der Nederlanden te Londen
 7. Archiefregeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2011 nr. BV/DCA/2011/18957 voor het archief op het beleidsterrein Arbeidsverhoudingen
 8. Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid
 9. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Verzekeringen
 11. Archiefregeling voor de archieven op het beleidsterrein Sociale Voorzieningen
 12. Archiefregeling voor de archieven van de Directie van de Grootboeken der Nationale Schuld, 3% Grootboek 1946, ressorterend onder het ministerie van Financiën
 13. Archiefregeling voor de archieven van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 14. Archiefregeling voor de archieven van de Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen van het Ministerie van Financiën
 15. Archiefregeling voor de archieven van de Liquidatie van de Verwaltung Sarphatistraat (1929) 1941–1958, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 16. Archiefregeling voor de archieven van de voormalige afdeling/directie Bewindvoering, afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering van het Ministerie van Financiën
 17. Archiefregeling voor de archieven van het Bureau Herstelbetalings- en Recuperatiegoederen (HERGO) te ’s-Gravenhage van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 18. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen 1959–1966, ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 19. Archiefregeling voor de archieven van het Centraal bureau voor het Consumentenkrediet, de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet, de Commissie uit de Centrale Raad voor het Consumentenkrediet van het Ministerie van Financiën en zijn rechtsvoorgangers
 20. Archiefregeling voor de archieven van het Grootboek Wederopbouw en het Grootboek Rijn- en Binnenvloot ressorterend onder het Ministerie van Financiën
 21. Archiefregeling I voor de archieven op het beleidsterrein Arbeidsvoorziening
 22. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden
 23. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden 2001
 24. Beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden Bureau invordering
 25. Beperkende bepalingen t.a.v. de openbaarheid van archiefbescheiden
 26. Beperkende bepalingen t.a.v. openbaarheid archiefbescheiden
 27. Beperking openbaarheid archiefbescheiden Stichting Landelijke Bezettingsschade (SLB) 1942-1945 en de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL) 1946-1982
 28. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Statische Archieven Overzeese Rijksdelen 1925–1980
 29. Besluit beperkende bepalingen op openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden
 30. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid archiefbescheiden archief afdeling Kabinet 1945–1991
 31. Besluit beperkende bepalingen openbaarheid werkarchief jhr. mr. H.F. van Kinschot (overbrengen naar het Nationaal Archief)
 32. Besluit beperking openbaarheid (MICIV)
 33. Besluit beperking openbaarheid 4e blok Codearchief 1975 – 1984, onderdeel Suriname
 34. Besluit beperking openbaarheid aantal inventarisnummers van het archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Slowakije
 35. Besluit beperking openbaarheid Afdeling Export- en Importgaranties en opvolger
 36. Besluit beperking openbaarheid ambassadearchief Praag (1956-) 1975–2013
 37. Besluit beperking openbaarheid archief afdeling Personeelszaken Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geboortejaren 1835–1976 en 1877–2005
 38. Besluit beperking openbaarheid archief Ambassade India (overbrenging naar het Nationaal Archief)
 39. Besluit beperking openbaarheid archief ambassade Rome en CG Milaan (1949) 1975–2013
 40. Besluit beperking openbaarheid archief Auditdienst en taakvoorganger Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over periode (1975) 1986–2007
 41. Besluit beperking openbaarheid archief Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
 42. Besluit beperking openbaarheid archief Bureau Secretaris-generaal, inclusief taakvoorgangers en taakopvolgers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1922–) 1945–1998
 43. Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Sector VROM 1940–1981, aanvulling 2017
 44. Besluit beperking openbaarheid archief Centrale Veiligheidsdienst (CVD) + Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de periode 9 april 1946–1952
 45. Besluit beperking openbaarheid archief Chef Technische Zaken en Materieel van de Luchtmachtstaf, enz. Ministerie van Defensie 1946–1957
 46. Besluit beperking openbaarheid Archief Chef van de Luchtmachtstaf (CLS) Ministerie van Defensie (1945) 1951 – 1986 (1996)
 47. Besluit beperking openbaarheid archief Commando Tactische Luchtstrijdkrachten Ministerie van Defensie 1952–1979 (1997)
 48. Besluit beperking openbaarheid archief Commissariaat Buitenlandse Investeringen In Nederland (CBIN) over de periode 1967–2000
 49. Besluit beperking openbaarheid archief Commissies op het gebied van Personeelsbeleid, (1966) 1978–1986
 50. Besluit beperking openbaarheid archief Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974
 51. Besluit beperking openbaarheid archief deelname aan de Ministerraad en Onderraden evenals Ministeriële Commissies (Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–2007)
 52. Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982
 53. Besluit beperking openbaarheid archief directie Bestuursondersteuning en Advies (BOA) van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1954) 1968 – 2008 (2010)
 54. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, (1974) 1985–1996 (2001)
 55. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Facilitair Bedrijf en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1989–2007 (2008)
 56. Besluit beperking openbaarheid archief directie Financieel Economische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode 1968–2008
 57. Besluit beperking openbaarheid archief Directie ICT in het Onderwijs over de periode 1997–2005
 58. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Interne Zaken en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode 1951–1997 (2002)
 59. Besluit beperking openbaarheid archief Directie Personeel en Organisatie en taakvoorgangers Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over (1972) 1977–2003 (2008)
 60. Besluit beperking openbaarheid archief directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen (1945) 1984–1995
 61. Besluit beperking openbaarheid archief Euroteam, directie Binnenlands Geldwezen en directie Financiële Markten, (1995) 1996 – 2002
 62. Besluit beperking openbaarheid archief Gratiebeleid en uitvoering Ministerie van Justitie (1827) 1947–1988 (1999)
 63. Besluit beperking openbaarheid archief Hoofdvlootaalmoezenier (1914) 1921-1997 (2009) bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 64. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Materieel Koninklijke Marine en taakvoorganger, 1943 – 1990, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 65. Besluit beperking openbaarheid archief Ministerie van Defensie, Directie Noord-Oost Nederland, Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 1870–2001
 66. Besluit beperking openbaarheid archief Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (1850) 1947–1989 (1995)
 67. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands consulaat Zwitserland (Basel), 1946–1973
 68. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel, 1945 – 1946
 69. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Beiroet, Libanon, (1960) 1975–2013
 70. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Polen (1946) 1975-2013
 71. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse orde van advocaten, 1971–1993(1994)
 72. Besluit beperking openbaarheid archief Nederlandse Vertegenwoordiging United Nations War Crimes Commission (UNWCC), 1945–1948
 73. Besluit beperking openbaarheid archief Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging
 74. Besluit beperking openbaarheid archief Personeel Organisatie en Innovatie en diens taakvoorgangers van het Ministerie van Economische Zaken over de periode (1934) 1976–1997 (2004)
 75. Besluit beperking openbaarheid archief Politieke Leiding Ministerie van Defensie 1976–1991 (1992)
 76. Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid Amersfoort 1919–1988
 77. Besluit beperking openbaarheid archief Raad van Arbeid ’s-Gravenhage 1919–1988
 78. Besluit beperking openbaarheid Archief Raad voor de Scheepvaart, (1908) 1909–2010
 79. Besluit beperking openbaarheid Archief registraties bemanningsleden en door Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgegeven zee- en visvaartdiploma’s 1950 – 1985, Inspectie Leefomgeving en Transport
 80. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverdedigingsorganisatie/TNO 1925–1979, bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 81. Besluit beperking openbaarheid archief Rijksverzekeringsbank periode 1901–1956
 82. Besluit beperking openbaarheid archief Secretaris-Generaal en organisatie-eenheden (1955) 1976–1991 bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 83. Besluit beperking openbaarheid archief Spoorwegongevallenraad, 1956–1999
 84. Besluit beperking openbaarheid archief Stichting Proefstation voor de Boomkwekerij Boskoop Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voorgangers (1899) 1943–2002
 85. Besluit beperking openbaarheid archief Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
 86. Besluit beperking openbaarheid archief van De Nederlandsche Bank N.V., Stichting Voorzieningsfonds voor Personeelsleden en Pensioentrekkenden, 1914–2008
 87. Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988
 88. Besluit beperking openbaarheid archief Vreemdelingendossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst 1973–2005
 89. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ((militaire) onderscheidingen van het Ministerie van Defensie, (1922) 1940−1986 (1998))
 90. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (ambassadearchief Sofia (1964) 1975–2013)
 91. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (archief Marinestaf van het Ministerie van Defensie, 1948–1984)
 92. Besluit Beperking Openbaarheid archiefbescheiden (consulaat Basel, Zwitserland 1946–1973)
 93. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordiging India (1908) 1975–2013)
 94. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden (diplomatieke vertegenwoordigingen Wenen (1975) 1975–2013 (2014))
 95. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ambassade Boedapest
 96. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden archieven Generale Staf/Staf Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de daarbij gedeponeerde archieven (1903) 1945–1972 (1979)
 97. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats
 98. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Dienstplicht (1947) 1954–1981 (1989))
 99. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Beleidsterrein Militair Personeel (1949) 1954–1981 (1984))
 100. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Legerraad 1945–1994)
 101. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats (Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)
 102. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938–1939) 1941–1957 [1960]
 103. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden collectie Ordedienst/Binnenlandse Strijdkrachten, het Militair Gezag en andere organisaties, (1934) 1940–1947 (2003)
 104. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst 1975–1997 en gedeponeerde archief Hoofdafdeling Dienstplichtzaken 1957–1974
 105. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (1942–1946), enz.
 106. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1989-1 januari 1990)
 107. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden, 1978-1985
 108. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947
 109. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea van het Ministerie van Defensie, 1950–1962
 110. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden van het Nederlands Selectie Centrum Turkije en de Attaché Sociale Zaken in Turkije (periode 1964–1991)
 111. Besluit beperking openbaarheid archieven Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie en Bedrijfsvereniging voor de Horeca, Pension- en Aanverwante Bedrijven
 112. Besluit beperking openbaarheid archieven bedrijfsverenigingen 2005
 113. Besluit beperking openbaarheid archieven Directoraat-Generaal Personeel en zijn directies en afdelingen, (1972) 1976–1991 (1992)
 114. Besluit beperking openbaarheid archieven over verbetering rechtspositie van en eerbetoon aan verzetsstrijders Tweede Wereldoorlog (‘collectie Vergroesen’), (1942) 1976–1989 (1994), bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats
 115. Besluit beperking openbaarheid archieven Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en Centrale organisatie Werk en Inkomen
 116. Besluit beperking openbaarheid archieven van ‘De Samenwerking’ Bedrijfsvereniging voor de Slagers- en Vleeswaren, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen en Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
 117. Besluit beperking openbaarheid bestand Bureau Secretaris-Generaal/Kabinet 1946–1999
 118. Besluit beperking openbaarheid bij Verklaring van overbrenging archief Raad van Arbeid Breda, 1919–1988
 119. Besluit beperking openbaarheid Codearchief 1975–1984
 120. Besluit beperking openbaarheid digitale archief ‘Vreemdelingendossiers en Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 2006–2010’
 121. Besluit beperking openbaarheid Dublin, 1975–2013
 122. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief bureau Schadeclaims Indonesië, bureau Schadeclaims Duitse Democratische Republiek en sectie Uitvoering Compensatie Accoord Egypte (1947) 1962–1989 (2006), bij overbrenging naar Nationaal Archief (besluit beperking openbaarheid bureau Schadeclaims)
 123. Besluit beperking openbaarheid inventarisnummers archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Roemenië
 124. Besluit beperking openbaarheid inventarissen archief Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging Griekenland
 125. Besluit beperking openbaarheid Kroatië, (1971) 1992–2013
 126. Besluit Beperking Openbaarheid Kuala Lumpur, 1965–2013
 127. Besluit beperking openbaarheid notulen en bescheiden van rijksministerraad, ministerraad, onderraden en ministeriële commissies (1 januari 1991 – 1 januari 1993)
 128. Besluit beperking openbaarheid Stichting 400 jaar Nederland-Japan
 129. Besluit beperking openbaarheid van bescheiden uit het archief Beleidsbureau Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 1970–1988
 130. Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief Schadefonds geweldmisdrijven, (1973)1976–2004(2014)
 131. Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichtingen Breda 1940–1975, nummer toegang 5121.003 en ’s-Hertogenbosch / Leuvense Poort 1855–1975
 132. Besluit beperking openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1995–2001
 133. Besluit beperking openbaarheid – Bureau Certificatie
 134. Besluit beperking van de openbaarheid van archieven bedrijfsverenigingen
 135. Besluit beperking van de openbaarheid van naar Nationaal Archief over te brengen archief penitentiaire inrichting Rijkswerkinrichting Veenhuizen / Esserheem 1940–1956, nummer toegang 5125.004
 136. Besluit beperkingen openbaarheid archief Projectgroep 400 jaar vriendschappelijke betrekkingen Verenigde Staten-Nederland
 137. Besluit beperkingen openbaarheid archiefbescheiden ministerraad en onderraden (1 januari 1990 – 1 januari 1991)
 138. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
 139. Openbaarheid archiefbescheiden Bureau Nationale Veiligheid
 140. Overbrenging archief Kabinet Minister-President (1945-1979) naar Nationaal Archief
 141. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid archief Afdeling Financiële en Administratieve Zaken (FAZ), Financieel-economische Zaken (FEZ) en Facilitaire Zaken (1933) 1946-2005
 142. Regeling beperkende bepalingen openbaarheid van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden Pensioenraad 1913–1944
 143. Regeling beperkende bepalingen van naar het Nationaal Archief overgebrachte archiefbescheiden (archief Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden 1952–1997)
 144. Regeling beperking openbaarheid archief Directie Arbeidsomstandigheden ((1979) 1995 t/m 2004)
 145. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Binnenlands Bestuur
 146. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Centraal Bureau Spreiding Rijksdiensten 1957–1984
 147. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen (arbeid en taakvoorganger 1980 t/m 1994)
 148. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directoraat-Generaal Verkeer (1914) 1945–1979 (1994)
 149. Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Kabinetsarchief Binnenlands Bestuur 1933–1955

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1996 Nieuwe-regeling 15-12-1995 Stb. 1995, 671 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Naar boven