Archiefbesluit 1995

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale vervanging archief
 2. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden bestuursdepartement Justitie en Veiligheid 2019
 3. Besluit digitale vervanging archiefbescheiden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid systeem Diane
 4. Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017
 5. Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken
 6. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluit digitale vervanging papieren archiefbescheiden SodM 2019
 8. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Inspectie van het onderwijs
 9. Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers OCW 2016
 10. Besluit tot routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 11. Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017
 12. Besluit Vervanging Archiefbescheiden IND 2018
 13. Besluit vervanging archiefbescheiden Justid
 14. Besluit Vervanging Archiefbescheiden Raad voor de Kinderbescherming 2018
 15. Besluit vervanging archiefbescheiden Rijkswaterstaat
 16. Regeling digitale vervanging archiefbescheiden Nederlandse Arbeidsinspectie systemen Diwi, I-Net en ISBB
 17. Regeling digitale vervanging financiële archiefbescheiden ministerie van Financiën SAP 3F systeem
 18. Regeling digitale vervanging financiële archiefbescheiden SZW systeem SAP
 19. Regeling digitale vervanging personele archiefbescheiden Financiën
 20. Regeling digitale vervanging personele archiefbescheiden SZW systeem cRMA van P-Direkt
 21. Regeling vervanging archiefbescheiden
 22. Vervanging archiefbescheiden Tewerkgestelde Erkend Gewetensbezwaarden Militaire Dienst
 23. Vervangingsbesluit archiefbescheiden Nederlandse Emissieautoriteit 2019
 24. Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017
 25. Vervangingsbesluit BIG archief 1995–2007 CIBG
 26. Vervangingsbesluit BZ 2015
 27. Vervangingsbesluit Donor archief 1998–2010 CIBG
 28. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden AZ
 29. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden BZ
 30. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Eerste Kamer der Staten-Generaal
 31. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 32. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 33. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 34. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 35. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 36. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 37. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Tweede Kamer der Staten-Generaal
 38. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 39. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 40. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 41. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden Veiligheid en Justitie
 42. Vervangingsbesluit personele archiefbescheiden VenJ BD

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Meteorologie (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage Selectielijst beleidsterrein meteorologie vanaf 1945

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 07-09-2012 Stb. 2012, 444 30-11-2012 Stb. 2012, 634 Alg. 1
01-01-1996 Nieuwe-regeling 15-12-1995 Stb. 1995, 671 15-12-1995 Stb. 1995, 671

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het tweede lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven