Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-08-1995.
Geldend van 04-08-1995 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk N.955811
Identificatienummer BWBR0007488
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 04-08-1995

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2024 Intrekking-regeling 09-06-2021 Stcrt. 2021, 31421 Stcrt. 2023, 11246
04-08-1995 Nieuwe-regeling 18-07-1995 Stcrt. 1995, 147 N.955811 18-07-1995 Stcrt. 1995, 147
Naar boven