Wijziging Regeling registratie snelle motorboten 1991

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-05-1995 t/m heden

Wijziging Regeling registratie snelle motorboten 1991

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8.01, eerste lid, van het Binnenvaartpolitiereglement;

Besluit:

Artikel II

De geldigheid van registratiebewijzen, die zijn afgegeven vóór 1 maart 1995 volgens het oude model, vervalt met ingang van 28 februari 2000.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 1 maart 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven