Vaststelling model meldingsformulier geweldgebruik

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 27-05-1994 t/m 01-01-2005

Vaststelling model meldingsformulier geweldgebruik

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad met uitzondering van de bijlage, die op het ministerie van Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken ter inzage wordt gelegd.

's-Gravenhage, 20 april 1994

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

De

Minister

van Binnenlandse zaken,

E. van Thijn

Naar boven