Regeling gelijkstelling loondagen Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 01-08-1996 t/m 31-12-2013

Regeling gelijkstelling loondagen Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 24, tiende lid, van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel;

In overeenstemming met de Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Voor de toepassing van artikel 4, onder b, van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel worden dagen waarover de werknemer geen loon heeft ontvangen wegens buitengewoon verlof gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Voor de toepassing van artikel 4, onder b, van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel worden dagen waarover een betrokkene geen loon heeft ontvangen wegens werkstaking of uitsluiting gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkstelling loondagen Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen.

Naar boven