Regeling gelijkstelling loondagen Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1996.
Geldend van 01-08-1996 t/m 31-12-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-08-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-1996)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2014 Intrekking-regeling 06-11-2013 Stb. 2013, 460 29-11-2013 Stb. 2013, 511 Alg. 1
01-03-1994 Nieuwe-regeling 15-02-1994 Uitleg. 1994, 6a AB-94003189 15-02-1994 Uitleg. 1994, 6a

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.
    Artikel II van Stb. 2013/460 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven