Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 30-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2015.
Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen BOL
Wet BOL
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006353
Rechtsgebied Belastingrecht | Loonbelasting en premieheffing
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1996
 2. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1997
 3. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 1999
 4. Besluit vaststelling overhevelingstoeslag 2000 en overhevelingstoeslag 2001

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Garantiewet Surinaamse pensioenen
  Artikel: 6a
 2. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXX
 3. SZW-intrekkingsregeling 2008
 4. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960
  Artikel: 26a
 5. Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen
  Artikel: 6b
 6. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 14
 7. Wet tot het stellen van nadere regels in verband met introductie toeslagregeling ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede actualiseren van die wetten
  Artikel: 1
 8. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2001
  Tekst: tekst
 9. Wijziging salarissen rijkspersoneel
  Tekst: tekst
 10. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag (invoering van een regulerende energiebelasting) (2)
  Artikel: IX

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2015

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Intrekking-regeling 22-12-1993 Stb. 1993, 743 23269
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-01-2001 Wijziging 04-12-1997
samen met
24-05-1996
Stb. 1997, 690
samen met
Stb. 1996, 302
25662
samen met
23971
23-12-1999 Stb. 1999, 599
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
01-01-1998 Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 02-09-1997 Stb. 1997, 391
24-12-1997 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 690 25662 04-12-1997 Stb. 1997, 690
01-12-1995 Wijziging 16-11-1995 Stb. 1995, 566 24285 16-11-1995 Stb. 1995, 566
01-01-1994 Nieuwe-regeling 22-12-1993 Stb. 1993, 743 23269 22-12-1993 Stb. 1993, 743
Naar boven