Wet op de identificatieplicht

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWID
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006297
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing identiteitsbewijs geprivilegieerden als document vaststelling identiteit
 2. Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet
 3. Regeling aanwijzing identiteitsbewijzen NAVO-statusverdrag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: F
 2. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 3. Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont
  Bijlage: bijlage
 4. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 5. Circulaire uitreisverbod personen ex Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Tekst: tekst
 6. Controlevoorschriften AKW
  Artikel: 7
 7. Controlevoorschriften AOW
  Artikel: 5
 8. Controlevoorschriften Anw
  Artikel: 6
 9. Inschrijving geprivilegieerden in de GBA
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 10. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Bijlage: I
 11. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 12. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 13. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 27
 14. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 447e
Terug naar begin van de pagina