Wet op de identificatieplicht

Toekomstige wijziging(en) op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1994.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2017.
Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting WID
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006297
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing identiteitsbewijs geprivilegieerden als document vaststelling identiteit
 2. Regeling aanwijzing aanvullende documenten identificatieplicht Kieswet
 3. Regeling aanwijzing identiteitsbewijzen NAVO-statusverdrag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: F
 2. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 3. Besluit controlevoorschriften ten aanzien van kinderbijslaggerechtigden van wie het gezin buiten Nederland woont
  Bijlage: bijlage
 4. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 5. Circulaire uitreisverbod personen ex Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Tekst: tekst
 6. Controlevoorschriften AKW
  Artikel: 7
 7. Controlevoorschriften AOW
  Artikel: 5
 8. Controlevoorschriften Anw
  Artikel: 6
 9. Inschrijving geprivilegieerden in de GBA
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 10. Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren
  Bijlage: I
 11. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 12. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 13. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 447e

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-03-2017

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 09-03-1994 Stb. 1994, 190
01-03-2027 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 23-02-2022
samen met
17-02-2017
Stb. 2022, 85
samen met
Stb. 2017, 65
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 17-02-2017 Stb. 2017, 65
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 10 33440 09-01-2014 Stb. 2014, 11
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 08-03-2001 Stb. 2001, 132 26977 19-03-2001 Stb. 2001, 147
Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-04-1996 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
01-06-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190
Wijziging 19-05-1994
samen met
16-12-1993
Stb. 1994, 358
samen met
Stb. 1993, 704
23656
samen met
23008
16-12-1993 Stb. 1993, 704
Naar boven