Wet op de identificatieplicht

Geraadpleegd op 27-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2017.
Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk XII

Informatie geldend op 01-03-2017

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-03-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Vervallen 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
01-06-1994 Nieuwe-regeling 09-12-1993 Stb. 1993, 660 22694 09-03-1994 Stb. 1994, 190

Annuleren

Naar boven