Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam en Breda)

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-1993.
Geldend van 01-02-1993 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-02-1993

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-1993)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-1993 Nieuwe-regeling 05-01-1993 Stcrt. 1993, 8 KAZ05193014 05-01-1993 Stcrt. 1993, 8

Annuleren

Naar boven