Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam en Breda)

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-02-1993 t/m heden

Vervanging openbare registers door microfoto's (Kadaster Amsterdam en Breda)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570),

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Breda, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 4 januari 1991 tot en met 9 januari 1992 verschenen delen van het register Hypotheken 4, zijnde de delen 8288 tot en met 8563.

Artikel 2

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 30 december 1989 tot en met 7 januari 1992 verschenen delen van het register Hypotheken 4, zijnde de delen 9883 tot en met 10776.

Artikel 3

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op schepen en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft:

  • a. de tot 1 januari 1992 verschenen delen van de registers Hypotheken 4 voor de inschrijving van de verzoeken tot teboekstelling van schepen;

  • b. de van 1 juli 1948 tot en met 31 maart 1950 verschenen delen van het register Hypotheken 3 voor de inschrijving van stukken inzake hypotheken en beslagen, alsmede inzake alle rechtshandelingen en rechtsfeiten die betrekking hebben op hypotheken en beslagen;

  • c. de tot 1 januari 1992 verschenen delen van het register Hypotheken 4 voor de inschrijving van de verzoeken tot teboekstelling als afgebouwd schip, alsmede voor de inschrijving van alle overige stukken, behoudens stukken inzake hypotheken en beslagen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1993. Zij wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 5 januari 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. W. J. Besemer

Naar boven