Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGWWD
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005662
Rechtsgebieden Agrarisch recht
Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanwijzing ontsmettingsmiddel Virkon s
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
 4. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 5. Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten
 6. Besluit diergezondheidsheffing
 7. Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra
 8. Besluit gebruik sera en entstoffen
 9. Besluit identificatie en registratie van dieren
 10. Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten
 11. Besluit niet gehouden dieren
 12. Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong
 13. Besluit verdachte dieren
 14. Besluit verlaging tegemoetkoming aangewezen dierziekten
 15. Besluit vervoer van en naar besmette of van besmetting verdachte gebouwen en terreinen
 16. Besluit zoönosen
 17. Dierproevenbesluit 2014
 18. Embryobesluit
 19. Regeling aanwijzing ambtenaar ex artikel 19 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 20. Regeling aanwijzing ambtenaren Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 21. Regeling aquacultuur
 22. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 23. Regeling diergezondheidsheffing
 24. Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria
 25. Regeling handel levende dieren en levende producten
 26. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
 27. Regeling identificatie en registratie van dieren
 28. Regeling maatregelen laagpathogene vogelgriep Veeningen 2018
 29. Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017
 30. Regeling natuurbescherming
 31. Regeling NVWA-tarieven
 32. Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s
 33. Regeling preventieve maatregelen Afrikaanse varkenspest 2018
 34. Regeling rundersperma
 35. Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten
 36. Regeling varkenssperma
 37. Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten
 38. Regeling wijziging diverse regelingen (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 39. Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige vogels dierentuinen 2003
 40. Wijziging Tijdelijke vrijstellingsregeling enten AI-gevoelige dieren dierentuinen 2003
 41. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 42. Wijzigingsbesluit diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten (opheffing bedrijfslichamen)
 43. Wijzigingsregeling diverse regelingen (overname van taken van de bedrijfslichamen)
 44. Wijzigingsregeling Regeling diergeneesmiddelen, enz. (overname taken van de bedrijfslichamen)
 45. Wijzigingsregeling Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 (aanpassing bezoekverbod en vervoersbeperkingen tussen pluimveebedrijven en van eenden en kalkoenen naar slachthuizen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel tegemoetkoming DGF eendagskuikens en broedeieren aviaire influenza 2014
 2. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 3. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 4. Besluit houdende beleidsregels toekenning tegemoetkoming aan melkgeiten- of melkschapenbedrijven in verband met oplegging levenslang fokverbod
 5. Richtlijn voor strafvordering dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Terug naar begin van de pagina