Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:15

Informatie geldend op 01-01-2015

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2.3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:40a
 2. Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl
  Bijlagen 1, 2
 3. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 8:4, 9:21
Terug naar begin van de pagina