Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:15

Informatie geldend op 01-01-2015

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2.3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:40a
 2. Besluit vaststelling aansluitvoorwaarden MijnOverheid.nl
  Bijlagen 1, 2
 3. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel 11i
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 8:4, 9:21

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2015)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
Aanhangig 35261
01-07-2004 Nieuw 29-04-2004 Stb. 2004, 214 28483 25-05-2004 Stb. 2004, 260
Terug naar begin van de pagina