Regeling model borden en biljetten vogelziekten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-01-1992.
Geldend van 11-01-1992 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk J9118600
Identificatienummer BWBR0005382
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 11-01-1992

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
11-01-1992 Nieuwe-regeling 06-01-1992 Stcrt. 1992, 7 J9118600 06-01-1992 Stcrt. 1992, 7
Naar boven