Regeling model borden en biljetten vogelziekten

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 11-01-1992 t/m 23-01-2004

Regeling model borden en biljetten vogelziekten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Vastgesteld worden de navolgende modellen van de borden of biljetten en de daarop vermelde tekst die geplaatst of aangeplakt worden ter aanduiding van een gebied waar ingevolge artikel 3 van de Vogelziektenwet (Stb. 1949, J 585) juncto artikel 38 van de Veewet (Stb. 1920, 153) in verband met het voorkomen van een besmettelijke vogelziekte, een verbod tot het vervoeren van pluimvee respectievelijk van pluimvee en andere vogels dan pluimvee van kracht is:

   

  BESMETTELIJKE VOGELZIEKTE

  VERVOER PLUIMVEE

  VERBODEN

  Art. 38 Veewet

   
   

  BESMETTELIJKE VOGELZIEKTE

  VERVOER VOGELS

  VERBODEN

  Art. 38 Veewet

   
 • 2 De borden of biljetten, bedoeld in het eerste lid, hebben een afmeting van 23,5 bij 46 centimeter, zijn wit van kleur met een rode rand en zijn met kapitale rode letters bedrukt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De beschikking model borden en biljetten Vogelziekten van de Minister van Landbouw en Visserij van 11 maart 1980, no. J. 478, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken (Stcrt. 53) komt te vervallen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling model borden en biljetten vogelziekten.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 6 januari 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven