Programma's van eisen 1992 scholen (voortgezet) speciaal onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-12-1992 t/m 30-12-2004

Programma's van eisen 1992 scholen (voortgezet) speciaal onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op de adviezen van de Adviesgroep programma's van eisen WBO en ISOVSO van juni 1991, 5 juli 1991 en 2 september 1991;

Gelet op de artikelen 88j, 88k, 88l, 89 en 90 van de ISOVSO;

Gelet op het advies van de Onderwijsraad van 17 oktober 1991, kenmerk OR 91000369/1 P;

Gelet op de brief van de Raad voor de Gemeentefinanciën van 15 oktober 1991, kenmerk 109269 Rgf 128/210,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De ontwerpprogramma's van eisen die de grondslag vormen voor de materiële vergoeding van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs met voorlopige bedragen voor het uitkeringsjaar 1992 voor lesgebouwen, ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening en ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie en de vergoedingsbedragen ten behoeve van de voorzieningen in de huisvesting in deze periode, worden hierbij vastgesteld. De genoemde bedragen voor permanente voorzieningen bestaande uit nieuwbouw en uitbreiding dienen tevens als basis voor de programma's van eisen nieuwbouw en uitbreiding in het jaar 1993.

  • 2 De definitieve bedragen met het loon- en prijsniveau 1992 voor het uitkeringsjaar 1992 voor lesgebouwen, ruimten voor onderwijs in lichamelijke oefening en ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie worden hierbij vastgesteld, onder voorbehoud van aanvaarding door het parlement van het wetsvoorstel als gevolg waarvan het onderscheid tussen de voorlopige en definitieve vaststelling van de bedragen vervalt.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Naar boven