Burgerlijk Wetboek Boek 3

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 3
BW3
Niet officiële titel Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 3
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005291
Rechtsgebied Goederenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bevoegde instanties grensoverschrijdende representatieve vorderingen
 2. Besluit ex artikel 249 Boek 3 Burgerlijk Wetboek
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023
 4. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021
 5. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 6. Besluit register collectieve vorderingen
 7. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International B.V.
 8. Besluit volmacht en machtiging IMG 2020
 9. Besluit volmacht en machtiging LNV voor de Raad voor plantenrassen
 10. Besluit volmacht en machtiging LNV voor het Rijksvastgoedbedrijf
 11. Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht EZK 2020
 12. Besluit volmacht en machtiging UBR|Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht LNV 2020
 13. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 14. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit bevoegde instanties grensoverschrijdende representatieve vorderingen
  Artikel: 1
 2. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 4. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, van de Boetebeleidsregel ACM 2014
 5. Erfgoedwet
  Artikel: 10.5
 6. Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten
 7. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen: 1, 29, 32
 8. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte
  Artikel: 19
 9. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Bijlage: als bedoeld in artikel 4 van de Subsidieregeling instandhouding monumenten
 10. Wet dieren
  Artikel: 11.2
 11. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 12. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 16.16
 13. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 14. Wijzigingswet Wet op het consumentenkrediet
 15. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (modernisering Arbitragerecht)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-05-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 31983
Aanhangig 35482
Aanhangig 36036
Aanhangig 36285
Aanhangig 36433
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429
Wijziging 26-01-1995 Stb. 1995, 71 23814
Wijziging 17-04-2024 Stb. 2024, 95 36441 25-04-2024 Stb. 2024, 114
Wijziging 02-11-2022 Stb. 2022, 459 36034 02-11-2022 Stb. 2022, 459
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 428 36105 13-10-2022 Stb. 2022, 428
Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 507 34491 01-12-2020 Stb. 2020, 508
Wijziging 20-03-2019 Stb. 2019, 130 34608 20-11-2019 Stb. 2019, 447
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 27-11-2018 Stb. 2018, 450
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 369 34821 17-10-2018 Stb. 2018, 370
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 360 34442 17-11-2016 Stb. 2016, 438
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271 02-06-2016 Stb. 2016, 218
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 225 34097 14-08-2015 Stb. 2015, 319
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 01-10-2014 Stb. 2014, 352 33484 11-11-2014 Stb. 2014, 432
Wijziging 02-06-2014 Stb. 2014, 200 33611 30-06-2014 Stb. 2014, 254
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 414 33054 30-10-2013 Stb. 2013, 435
Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 255 33126 26-06-2013 Stb. 2013, 256
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 454 32853 04-02-2013 Stb. 2013, 31
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 345 31389 13-12-2012 Stb. 2012, 659
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
t/m 20-01-2012 1) Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 241 33059 24-05-2012 Stb. 2012, 241
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 255 31255 17-06-2009 Stb. 2009, 256
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 24-06-2009 Stb. 2009, 263
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 397 30928 06-10-2008 Stb. 2008, 398
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 25-02-2008 Stb. 2008, 70 30876 02-04-2008 Stb. 2008, 105
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 26-04-2007 Stb. 2007, 160
Wijziging 08-03-2007 Stb. 2007, 123 30165 08-03-2007 Stb. 2007, 123
Wijziging 06-12-2006 Stb. 2007, 16 29834 20-12-2006 Stb. 2007, 17
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 591 30411 20-11-2006 Stb. 2006, 592
Wijziging 09-01-2006 Stb. 2006, 2 22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 701 30137 22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 534 29310 20-10-2005 Stb. 2005, 535
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 107 28443 16-07-2005 Stb. 2005, 416
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 340 29414 16-07-2005 Stb. 2005, 380
Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 645 29291 16-12-2004 Stb. 2004, 690
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 314 28878 30-06-2004 Stb. 2004, 314
Wijziging 13-05-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 210
samen met
Stb. 2004, 189
28197
samen met
28851
18-06-2004 Stb. 2004, 285
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 189 28851 07-05-2004 Stb. 2004, 207
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 27-11-2003 Stb. 2003, 495 26824 27-11-2003 Stb. 2003, 495
Wijziging 22-05-2003 Stb. 2003, 218 28064 02-06-2003 Stb. 2003, 230
Wijziging 21-11-2002 Stb. 2002, 588 26932 02-06-2003 Stb. 2003, 230
Wijziging 08-05-2003 Stb. 2003, 199 27743 08-05-2003 Stb. 2003, 199
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 08-05-2003 Stb. 2003, 199
Wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 545 28239 18-11-2002 Stb. 2002, 561
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-03-2001 Wijziging 07-12-2000 Stb. 2000, 540 26667 30-01-2001 Stb. 2001, 64
01-01-2001 Wijziging 25-04-2000 Stb. 2000, 178 26693 06-06-2000 Stb. 2000, 254
01-10-2000 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 464 25437 18-01-2000 Stb. 2000, 38
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-02-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 776 24702 24-12-1997 Stb. 1997, 776
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
29-06-1996 Wijziging 13-06-1996 Stb. 1996, 328 24257 13-06-1996 Stb. 1996, 328
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-05-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 145 23657 09-03-1995 Stb. 1995, 145
01-02-1995 Wijziging 30-11-1994
samen met
24-12-1992
Stb. 1994, 846
samen met
Stb. 1992, 691
21202
samen met
22599
15-12-1994 Stb. 1994, 887
01-09-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 529 22889 07-07-1994 Stb. 1994, 529
01-07-1994 Wijziging 06-04-1994 Stb. 1994, 269 22486 27-05-1994 Stb. 1994, 391
01-05-1994 Wijziging 14-02-1994 Stb. 1994, 125 23007 14-02-1994 Stb. 1994, 125
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 598 23024 08-11-1993 Stb. 1993, 598
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 691 22599 24-12-1992 Stb. 1992, 691
24-06-1992 t/m 01-01-1992 Wijziging 02-04-1991
samen met
03-07-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 289
21418 11-06-1992 Stb. 1992, 286
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Nieuwe-regeling 09-05-1980 Stb. 1980, 430 3770 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Nieuwe-regeling 09-05-1980 Stb. 1980, 430 3770 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Tekstplaatsing 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Wijziging 06-12-1991
samen met
28-12-1989
Stb. 1991, 606
samen met
Stb. 1989, 616
17896 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 02-04-1991
samen met
03-07-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 289
21418 11-06-1992 Stb. 1992, 286

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 801)
Naar boven