Regeling aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren WUD 1990

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 30-06-2014

Regeling aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren WUD 1990

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 42, eerste en tweede lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214) en de daarop berustende bepalingen worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • b. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

Als ambtenaren, belast met de opsporing van bij de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 strafbaar gestelde feiten worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren WUD 1990.

's-Gravenhage, 6 november 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Terug naar begin van de pagina