Regeling aanwijzing toezichthoudende en opsporingsambtenaren WUD 1990

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2003.
Geldend van 01-01-2003 t/m 30-06-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2014 Intrekking-regeling 19-05-2011 Stb. 2011, 345 05-06-2014 Stb. 2014, 211 Alg. 1
01-08-1992 Nieuwe-regeling 06-11-1991 Stcrt. 1991, 220 J.915723 14-07-1992 Stb. 1992, 400 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 42 van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 in werking treedt.2)
Naar boven