Besluit ex artikel 21 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2)

[Regeling vervallen per 29-05-2002.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 05-04-1991 t/m 28-05-2002

Besluit van 8 maart 1991, houdende aanwijzing van de landen als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 1 maart 1991, nr. 91M001599, in overeenstemming met Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Defensie;

Gelet op artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-05-2002]

Als landen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635) worden aangewezen: Afghanistan (Republiek Afghanistan), Albanië (Socialistische Volksrepubliek Albanië), Bulgarije (Republiek Bulgarije), Cambodia (Staat Cambodia), China (Volksrepubliek China), Cuba (Republiek Cuba), Laos (Democratische Volksrepubliek Laos), Mongolië (Mongoolse Volksrepubliek), Noord-Korea (Democratische Volksrepubliek Korea), Roemenië (Roemenië), Sovjet Unie (Unie van Socialistische Sovjet Republieken), Vietnam (Socialistische Republiek Vietnam).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 29-05-2002]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in het Staatsblad en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 8 maart 1991

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de vierde april 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven