Wet militair tuchtrecht

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2013. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
Afkorting WMT
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
Identificatienummer BWBR0004788
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Militair recht
Overheidsthema Defensie

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling 2017 ex. artikelen 4, tweede lid, en 49, eerste lid, onder b, Wet militair tuchtrecht
 2. Instelling Commissie Evaluatie Militair Straf- en Tuchtrecht
 3. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 4. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 34
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:6
 3. Besluit klachtrecht militairen
  Artikel: 6
 4. Dienstplichtwet BES
  Artikelen: 116, 116f
 5. Instelling Commissie Evaluatie Militair Straf- en Tuchtrecht
 6. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 26, 34
 7. Regeling incidentele reizen voor de militair en zijn naaste betrekking
  Artikel: 3
 8. Regeling tegemoetkoming kosten rechtskundige hulp (RTKR)
  Artikel: 3
 9. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
 10. Rijkswet tot wijziging Wet militair tuchtrecht, enz. (aanpassingen n.a.v. gehouden evaluatie-onderzoek)
 11. Wet ambtenaren defensie
  Artikelen: 7, 8
 12. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikel: 28
 13. Wijzigingswet Militaire Ambtenarenwet 1931 (Wet militair tuchtrecht)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 25 33429
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2020, 1 35206 06-03-2020 Stb. 2020, 89
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 25 33429 08-02-2013 Stb. 2013, 51
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 339 32186 30-09-2010 Stb. 2010, 388
Wijziging 23-04-2009 Stb. 2009, 207 31504 08-06-2009 Stb. 2009, 244
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 482 27473 27-09-2001 Stb. 2001, 482
01-01-2000 Wijziging 02-06-1999 Stb. 1999, 343 25454 26-11-1999 Stb. 1999, 496
01-01-1991 Nieuwe-regeling 14-06-1990 Stb. 1990, 367 16813 30-11-1990 Stb. 1990, 583
Naar boven