Wet militair tuchtrecht

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2013. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Titel IA

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit titeldeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

  1. Wet militair tuchtrecht
    Artikel: 97

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit titeldeel

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2000 Nieuw 02-06-1999 Stb. 1999, 343 25454 26-11-1999 Stb. 1999, 496
Naar boven