Wet militair tuchtrecht

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2013. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2020.
Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 67

Informatie geldend op 01-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet militair tuchtrecht
    Artikelen: 61, 93

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel I

  1. Wet militair tuchtrecht
    Artikelen 80p, 97

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1991 Nieuwe-regeling 14-06-1990 Stb. 1990, 367 16813 30-11-1990 Stb. 1990, 583
Naar boven