Vaststelling aanwijzingen inzake inzage ministerraadsnotulen door ambtenaren

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-1989.
Geldend van 01-04-1989 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Aanwijzingen inzake inzage van ministerraadsnotulen door ambtenaren

Informatie geldend op 01-04-1989

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-04-1989)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-1989 Nieuwe-regeling 20-01-1989 Stcrt. 1989, 26 89MO11732 20-01-1989 Stcrt. 1989, 26
Naar boven