Vaststelling model ladingjournaal

[Regeling vervallen per 17-09-2008.]
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-06-1988.
Geldend van 02-06-1988 t/m 16-09-2008

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 02-06-1988

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-06-1988)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-09-2008 Intrekking-regeling 11-12-2006 Stb. 2006, 693 16-06-2008 Stb. 2008, 249 Alg. 1
02-06-1988 Nieuwe-regeling 29-04-1988 Stcrt. 1988, 101 S/J 30.690/88 29-04-1988 Stcrt. 1988, 101
01-06-1988 Nieuwe-regeling 29-04-1988 Stcrt. 1988, 101 S/J 30.690/88 29-04-1988 Stcrt. 1988, 101

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven