Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden (1988)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1989.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 18-01-1988 t/m heden

Vaststelling bijdragen gemoedsbezwaarden

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Stb. 1984, 269);

Besluit:

 • 1 Het bedrag dat personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering verschuldigd zijn voor het verkrijgen van een bewijs van vrijstelling van de verplichting van verzekering beloopt voor het jaar 1988:

  Categorie 1

  f 70,00 voor vierwielige personenauto's, bestelauto's;

  Categorie 2

  f 14,00 voor aanhangwagens bij auto's behorend tot categorie 1;

  Categorie 3

  f 82,00 voor autobussen, vrachtauto's;

  Categorie 4

  f 78,00 voor aanhangwagens bij motorrijtuigen behorend tot categorie 3;

  Categorie 5

  f 190,00 voor trekkers met opleggers;

  Categorie 6

  f 12,00 voor motorrijwielen, scooters, motorcarriers en overige niet tot de categorieën 1 t/m 5, 7 of 8 behorende motorrijtuigen;

  Categorie 7

  f 12,00 voor landbouwwerktuigen;

  Categorie 8

  f 12,00 voor rijwielen met hulpmotor.
 • 2 Deze regeling wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

De

minister

van Financiën,
namens deze,
De

directeur Binnenlands Geldwezen

,

M. J. L. Jonkhart

Naar boven