Vrijstellingsregeling ten behoeve van dierproeven.

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-12-1987 t/m 12-01-2006

Vrijstellingsregeling ten behoeve van dierproeven

De minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid en 45 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Van het verbod gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410) wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het voorhanden hebben, in voorraad hebben of toepassen van diergeneesmiddelen ten behoeve van dierproeven, voor zover deze proeven worden verricht in het kader van de Wet op de dierproeven (Stb. 1977, 70) door de in deze wet bedoelde vergunninghouders.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 1 Deze regeling werkt terug tot 1 mei 1987.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Vrijstellingsregeling ten behoeve van dierproeven.

's-Gravenhage, 6 oktober 1987

De

minister

van Landbouw en Visserij, Voor deze, De

secretaris-Generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven