Toepassing van artikel 15 van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van door het centraal boekenhuis bv ingevoerde boeken en tijdschriften

[Regeling vervallen per 13-02-2010.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 18-07-1986 t/m 12-02-2010

Toepassing van artikel 15 van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van door het centraal boekenhuis bv ingevoerde boeken en tijdschriften

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

De Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam beschikt over een organisatie, die onder de naam Centraal Boekenhuis BV (voorheen: Bestelhuis van de Boekhandel) verricht jegens boekverkopers en uitgevers op het terrein van de distributie van boeken en tijdschriften.

Naar mij is medegedeeld zouden zich met betrekking tot de door het Centraal Boekenhuis BV verrichte diensten bij de invoer van boeken en tijdschriften moeilijkheden voordoen ten aanzien van de door zelf importerende boekverkopers en groothandelaren in boeken, die van deze diensten gebruik maken, op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in aftrek te brengen belasting. Deze moeilijkheden zouden hun oorzaak vinden voornamelijk in de omstandigheid dat boeken en tijdschriften in de vorm van grote hoeveelheden kleine zendingen plegen te worden ingevoerd.

In verband met het vorenstaande keur ik in afwijking van het bepaalde in artikel 10 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 tot nader order goed, dat ondernemers, die op de voet van artikel 15 van de Wet gerechtigd zijn tot aftrek van bij invoer verschuldigde omzetbelasting ter zake van voor hen bestemde boeken en tijdschriften, in gevallen waarin de invoer van die goederen wordt verzorgd door het Centraal Boekenhuis BV, aftrek van de ter zake verschuldigde belasting genieten indien zij in het bezit zijn van een factuur van genoemde instelling, waarop hen bedoelde belasting afzonderlijk in rekening wordt gebracht onder verwijzing naar de door genoemde instelling aan die factuur te hechten factuur (facturen) van de leverancier(s) van de goederen.

Naar boven