Aanwijzing ambtenaren aan wie inlichtingen worden verstrekt en aanwijzing toezichtsambtenaren brandweer- en reddingsmaterieel

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 03-05-1986 t/m 30-09-2010

Aanwijzing ambtenaren aan wie inlichtingen worden verstrekt en aanwijzing toezichtsambtenaren brandweer- en reddingsmaterieel

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 19, derde lid, en 22, eerste en tweede lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan te wijzen als ambtenaren aan wie de inlichtingen, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Brandweerwet 1985 dienen te worden verstrekt: de ambtenaren van de Inspectie voor het Brandweerwezen in de rang van adjunct-hoofdbrandmeester of hoger.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan te wijzen als ambtenaren voorzien van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Brandweerwet 1985: de ambtenaren van de Inspectie voor het Brandweerwezen die bij de afdelingen Materieel, Preventie onderscheidenlijk Bestrijdings- en Hulpverleningstechniek van de directie Brandweer en bij de Districtsinspectie voor het Brandweerwezen werkzaam zijn, met uitzondering van degenen die uitsluitend administratieve werkzaamheden verrichten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Aan te wijzen als ambtenaren aan wie de inlichtingen, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 dienen te worden verstrekt:

  • a. de directeur Brandweer;

  • b. de districtsinspecteurs voor het Brandweerwezen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

De

staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

M. J. J. Amelsvoort

Naar boven