Aanwijzing ambtenaren aan wie inlichtingen worden verstrekt en aanwijzing toezichtsambtenaren brandweer- en reddingsmaterieel

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 03-05-1986 t/m 30-09-2010

Aanwijzing ambtenaren aan wie inlichtingen worden verstrekt en aanwijzing toezichtsambtenaren brandweer- en reddingsmaterieel

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 19, derde lid, en 22, eerste en tweede lid, van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

Aan te wijzen als ambtenaren aan wie de inlichtingen, bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Brandweerwet 1985 dienen te worden verstrekt: de ambtenaren van de Inspectie voor het Brandweerwezen in de rang van adjunct-hoofdbrandmeester of hoger.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

Aan te wijzen als ambtenaren voorzien van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Brandweerwet 1985: de ambtenaren van de Inspectie voor het Brandweerwezen die bij de afdelingen Materieel, Preventie onderscheidenlijk Bestrijdings- en Hulpverleningstechniek van de directie Brandweer en bij de Districtsinspectie voor het Brandweerwezen werkzaam zijn, met uitzondering van degenen die uitsluitend administratieve werkzaamheden verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

Aan te wijzen als ambtenaren aan wie de inlichtingen, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 dienen te worden verstrekt:

  • a. de directeur Brandweer;

  • b. de districtsinspecteurs voor het Brandweerwezen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

De

staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

M. J. J. Amelsvoort

Terug naar begin van de pagina