Besluit uitvoering informatievoorziening Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-08-1985 t/m 31-12-2006

Besluit uitvoering informatievoorziening Wet ziekenhuisvoorzieningen

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit Informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1982, 782);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De door de bij de uitvoering van artikel 22 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) (de wet) betrokken instanties te verrichten activiteiten ten behoeve van de uitvoering van artikel 2 van de wet zijn aangegeven in bijlage A behorende bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het tijdstip waarop en het tijdsbestek waarbinnen de bij de uitvoering van artikel 22 van de wet betrokken instanties de activiteiten ten behoeve van de uitvoering van artikel 22 van de wet verrichten, zijn aangegeven in bijlage B, behorende bij dit besluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 augustus 1985.

Leidschendam, 23 juli 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven