Besluit uitvoering informatievoorziening Wet ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1985.
Geldend van 01-08-1985 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 303468
Identificatienummer BWBR0003827
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

De bijlagen liggen ter inzage bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te Leidschendam.

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikelen 3 en 4, Besluit Informatievoorziening artikel 22 Wet ziekenhuisvoorzieningen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-1985

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2007 Intrekking-regeling 13-12-2005 Stcrt. 2005, 247 MC/I&K-2641783 13-12-2005 Stcrt. 2005, 247
01-08-1985 Nieuwe-regeling 23-07-1985 Stcrt. 1985, 147 303468 23-07-1985 Stcrt. 1985, 147
Naar boven