Rijkswet op het Nederlanderschap

Toekomstige wijziging(en) op 01-03-2027. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2023.
Geldend van 01-10-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting RWN
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
Identificatienummer BWBR0003738
Rechtsgebied Migratierecht | Nationaliteitsrecht
Overheidsthema Immigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit actualisering Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
 2. Besluit bekendmaking in Aruba van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
 3. Besluit bericht omtrent toelating
 4. Besluit DNA-onderzoek vaderschap
 5. Besluit naturalisatietoets
 6. Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002
 7. Besluit vaststelling lijst organisaties die bedreiging vormen voor nationale veiligheid
 8. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
 9. Besluit wijziging Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (toelichting op 1-1-h)
 10. Besluit wijzigingen Handleidingen voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 in verband met de staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010
 11. Regeling naturalisatietoets Aruba 2011
 12. Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011
 13. Regeling naturalisatietoets openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2011
 14. Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011
 15. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 16. Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatiegelden 1986
 17. Wijzigingsbesluit Besluit naturalisatietoets, enz. (invoering Wet inburgering en de aanwijzing van het inburgeringsexamen als naturalisatietoets in Nederland)
 18. Wijzigingsbesluit Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
 2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Adoptie en verkrijging Nederlanderschap
  Tekst: tekst
 2. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikel: 3
 3. Besluit actualisering Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
 4. Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES
  Artikel: 10
 5. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 1
 6. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
  Artikel: 1
 7. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 16, 38
 8. Besluit naturalisatietoets
  Artikel: 1
 9. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 4:1, 4:3, 6a:6
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 11. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 12. Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 1
 13. Besluit wijziging Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (toelichting op 1-1-h)
 14. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 15. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 16. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Bijlagen: 1, 2
 18. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaired.divisie: 2
 19. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
  Bijlagen: 1, 2
 20. Mandaatbesluit DGM Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 5
 21. Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikelen: 4, 7
 22. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
  Artikelen: 4, 5
 23. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikelen: 3, 9
 24. Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Bijlage: behorend bij artikel 3 van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikelen: 3, 6
 25. Onderlinge regeling Curaçao, Sint Maarten en Nederland ex art. 38, eerste lid, Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (samenwerking op het gebied van vreemdelingenketen)
  Artikelen: 27, 28
  Hoofdstuk: 8
 26. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikelen: 44, 63g
 27. Regeling naturalisatietoets Aruba 2011
  Artikel: 1
 28. Regeling naturalisatietoets Curaçao 2011
  Artikel: 1
 29. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 1
 30. Regeling naturalisatietoets Sint Maarten 2011
  Artikel: 1
 31. Regeling naturalisatietoets openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 2011
  Artikel: 1
 32. Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap
  Artikel: 1
 33. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (invoering verklaring verbondenheid en aanpassing regeling verkrijging Nederlanderschap na erkenning)
 34. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties)
 35. Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging, verlening en verlies van het Nederlanderschap)
  Artikel: III
 36. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlage: B
 37. Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021–2027
  Bijlage: C
 38. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 39. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 107
 40. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.14
 41. Wet betreffende de positie van Molukkers
  Artikel: 6
 42. Wet inburgering 2021
  Artikel: 33
 43. Wijzigingswet Rijkswet op het Nederlanderschap (verruiming mogelijkheden ontneming Nederlanderschap bij terroristische misdrijven)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34632
01-03-2027 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 23-02-2022
samen met
17-02-2017
Stb. 2022, 85
samen met
Stb. 2017, 65
Wijziging 18-12-2019
samen met
10-02-2017
Stb. 2020, 1
samen met
Stb. 2017, 52
35206
samen met
34356
23-02-2022
samen met
10-02-2017
Stb. 2022, 84
samen met
Stb. 2017, 67
Wijziging 23-02-2022
samen met
10-02-2017
Stb. 2022, 84
samen met
Stb. 2017, 52
35934
samen met
34356
23-02-2022
samen met
23-02-2022
Stb. 2022, 84
samen met
Stb. 2022, 84
Wijziging 07-06-2023
samen met
17-11-2021
Stb. 2023, 229
samen met
Stb. 2021, 572
35688
samen met
35859
07-06-2023 Stb. 2023, 259
Wijziging 17-11-2021 Stb. 2021, 572 35859 17-12-2021 Stb. 2021, 642
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 84 35934 23-02-2022 Stb. 2022, 84
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2020, 1 35206 06-03-2020 Stb. 2020, 89
Wijziging 06-07-2016 Stb. 2016, 281 33865 29-05-2018 Stb. 2018, 164
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 53 34358 17-02-2017 Stb. 2017, 65
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 52 34356 10-02-2017 Stb. 2017, 67
Wijziging 05-03-2016 Stb. 2016, 121 34016 22-03-2016 Stb. 2016, 122
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 481 33514 20-03-2014 Stb. 2014, 133
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 10 33440 09-01-2014 Stb. 2014, 11
Wijziging 07-07-2010
samen met
17-06-2010
Stb. 2010, 339
samen met
Stb. 2010, 242
32186
samen met
31813
14-07-2010 Stb. 2010, 292
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 339 32186 30-09-2010 Stb. 2010, 388
Wijziging 17-06-2010 Stb. 2010, 242 31813 14-07-2010 Stb. 2010, 292
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 335 28836 30-11-2004 Stb. 2004, 622
Wijziging 03-07-2003 Stb. 2003, 284 28458 05-11-2003 Stb. 2003, 456
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 222 28039 15-03-2003 Stb. 2003, 118
t/m 01-01-1985 1) Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 618 25891 15-03-2003 Stb. 2003, 118
Tekstplaatsing 27-02-2003 Stb. 2003, 113
Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 303 24812 15-07-1998 Stb. 1998, 476
01-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1993, 692 23252 22-12-1993 Stb. 1993, 694
01-10-1986 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 22-06-1986 Stb. 1986, 436
01-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 660 19112 13-12-1985 Stb. 1985, 661
01-01-1985 Nieuwe-regeling 19-12-1984 Stb. 1984, 628 16947 20-12-1984 Stb. 1984, 655
Wijziging 19-12-1984 Stb. 1984, 629 18754 20-12-1984 Stb. 1984, 655

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 14 , Artikel 161)
Naar boven