Uitvoeringsregeling luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-03-1995 t/m 16-10-2007

Uitvoeringsregeling luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, eerste lid, onder e van het Besluit luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen;

Gehoord de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

De afstanden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c van het Besluit luchtvaartuigtoepassingen bestrijdingsmiddelen, bedragen:

  • a. gemeten in benedenwindse richting van het te behandelen object: 100 meter;

  • b. gemeten in bovenwindse richting van het te behandelen object: 50 meter.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen.

's-Gravenhage, 30 mei 1984

De

Staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Naar boven