Uitvoeringsregeling luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-1995.
Geldend van 01-03-1995 t/m 16-10-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-03-1995

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-1995)

Opmerking

De citeertitel is gewijzigd
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-10-2007 Intrekking-regeling 17-02-2007 Stb. 2007, 125 10-10-2007 Stb. 2007, 386 Alg. 1
01-03-1995 Wijziging 21-02-1995 Stcrt. 1995, 41 J.95198 20-02-1995 Stb. 1995, 105 Inwtr. 2
07-06-1984 Nieuwe-regeling 30-05-1984 Stcrt. 1984, 109 J6110 30-05-1984 Stcrt. 1984, 109

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onder A, van de wet tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in werking treedt.2)
Naar boven