Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 juli 1982

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-07-1982 t/m 21-09-2004

Halfjaarlijkse aanpassing minimumloon per 1 juli 1982

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 7, eerste en tweede lid, van de Wet tot Beperking van de stijging van de uitkeringen krachtens een aantal sociale verzekeringswetten, van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten en van de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 1982 (Stb. 1982, 372);

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

De bedragen, welke met ingang van 1 juli 1982 in de plaats treden van de in artikel 8, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag genoemde bedragen, worden in afwijking van hetgeen in artikel 14, eerste lid, van die wet omtrent de halfjaarlijkse herziening van die bedragen is bepaald, onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:

  • a. f 2028, – per maand

  • b. f 468, – per week

  • c. f 93,60 per dag.

's-Gravenhage, 13 juli 1982

De

Minister

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven