Aanwijzing opsporingsambtenaren

[Regeling vervallen per 12-10-2007.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 24-07-1980 t/m 11-10-2007

Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet dierenvervoer

[Regeling vervallen per 12-10-2007]

in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij:

  • 1. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtreding van de voorschriften gesteld bij of krachtens de artikelen 2, eerste en derde lid, 3, 5, 6 en 8, tweede lid van de Wet dierenvervoer;

  • 2. te bepalen dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 17 juli 1980

De Minister voornoemd,

Gardeniers.

Naar boven