Besluit uitvoering artikel 3, derde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 30-06-2022 t/m heden

Besluit van 23 november 1972, tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (aanwijzing van landen en gebieden)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 5 oktober 1972, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 495/672;

Gelet op artikel 3, derde lid, der Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen;

De Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 1972, nr. 12);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 13 november 1972, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 569/672;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, en 3a, derde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen worden aangewezen de landen:

a. Andorra;

b. België;

c. Bondsrepubliek Duitsland;

d. Bosnië en Herzegovina;

e. Bulgarije;

f. Cyprus;

g. Denemarken, met inbegrip van de Faeröer;

h. Estland;

i. Finland;

j. Frankrijk en Monaco;

k. Griekenland;

l. Hongarije;

m. Ierland;

n. Italië, San Marino en Vaticaanstad;

o. Kroatië;

p. Letland;

q. Litouwen;

r. Luxemburg;

s. Malta;

t. Montenegro;

u. Noorwegen;

v. Oostenrijk

w. Polen;

x. Portugal;

y. Roemenië;

z. Servië;

aa. Slovenië;

bb. Slowaakse Republiek;

cc. Spanje;

dd. Tjechische Republiek;

ee. Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland, de Kanaaleilanden, het eiland Man en Gibraltar;

ff. IJsland;

gg. Zweden;

hh. Zwitserland en Liechtenstein.

Artikel 3

De onderscheidene bepalingen van dit besluit treden in werking met ingang van door Ons te bepalen tijdstippen, welke ook voor wat de aanwijzing van de in artikel 1 genoemde landen betreft verschillend kunnen zijn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 23 november 1972

JULIANA.

De Minister van Justitie a.i.,

W. J. GEERTSEMA.

Uitgegeven de zevende december 1972.

De Minister van Justitie a.i.,

W. J. GEERTSEMA.

Naar boven