Besluit uitvoering artikel 3, derde lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-06-2022.
Geldend van 30-06-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 30-06-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-06-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
30-10-1992 Vervallen 19-10-1992 Stb. 1992, 560 19-10-1992 Stb. 1992, 560
01-07-1973 Nieuwe-regeling 23-11-1972 Stb. 1972, 618 13-06-1973 Stb. 1973, 278
Naar boven