Leerplichtwet 1969

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16a
 2. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 7
 3. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102 Alg. 1
01-01-2024 Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 177 35963 30-06-2022 Stb. 2022, 285
01-07-2020 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 119 34878 05-06-2020 Stb. 2020, 166
01-04-2020 Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
01-01-2012 Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 443 32356 23-09-2011 Stb. 2011, 444
28-07-1999 Wijziging 01-07-1999 Stb. 1999, 313 25979 01-07-1999 Stb. 1999, 313
01-08-1994 Wijziging 10-03-1994 Stb. 1994, 255 22900 15-06-1994 Stb. 1994, 469
01-08-1993 Wijziging 27-05-1992 Stb. 1992, 337 21122 27-05-1992 Stb. 1992, 337
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-08-1971 Wijziging 06-05-1971 Stb. 1971, 356 11182 06-05-1971 Stb. 1971, 356
01-01-1969 Nieuwe-regeling 30-05-1968 Stb. 1968, 303 9039 30-05-1968 Stb. 1968, 303

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
Naar boven