Leerplichtwet 1969

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1c

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 681 25828 Alg. 1
25-03-2009 Vervallen 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
08-02-2002 Nieuw 06-12-2001 Stb. 2001, 681 25828 25-01-2002 Stb. 2002, 56

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
Naar boven