Leerplichtwet 1969

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a1

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 135 35671
Wijziging 29-04-2010
samen met
07-05-2014
Stb. 2010, 194
samen met
Stb. 2014, 185
32290
samen met
33618
01-01-2023 Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 135 35671 09-11-2022 Stb. 2022, 481 Alg. 3
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102 12-11-2020
samen met
24-06-2022
Stb. 2020, 469
samen met
Stb. 2022, 281
Alg. 1, Inwtr. 2
01-08-2022 Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
01-10-2021 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 409 35725 20-09-2021 Stb. 2021, 443
01-08-2021 Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 320 35352 23-06-2021 Stb. 2021, 321
01-07-2017 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 80 34607 29-03-2017 Stb. 2017, 166
01-08-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2014, 13 33157 23-06-2014 Stb. 2014, 246 Alg. 4
Wijziging 11-10-2012 Stb. 2012, 533 33106 15-05-2014 Stb. 2014, 181
01-08-2013 Wijziging 19-11-2012 Stb. 2012, 652 32007 28-01-2013 Stb. 2013, 41
04-07-2013 Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 88 33336 29-05-2013 Stb. 2013, 276
01-08-2010 Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 80 31828 01-07-2010 Stb. 2010, 282
22-10-2008 Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 387 31400 01-10-2008 Stb. 2008, 409
31-08-2007 Nieuw 21-07-2007 Stb. 2007, 298 30652 21-07-2007 Stb. 2007, 299

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2020/469 gesteld op 1 augustus 2022..2)
  3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
  4. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.4)
Naar boven