Besluit verhoging daglonen van in het buitenland wonende personen

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-07-1967 t/m heden

Besluit van 26 juni 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 7 juni 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. A.Z., No. 57648;

Gelet op artikel 20, tweede lid, van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 21 juni 1967, nr. 57);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 23 juni 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale Verzekering, Afdeling Algemene Zaken, Nr. 58081;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het bepaalde in artikel 20, eerste lid, onder a, van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt geen toepassing ten aanzien van:

  • a. de personen, die op 1 juli 1967 hun woonplaats hebben in België, Frankrijk, de Bondsrepubiek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, Italië of Oostenrijk;

  • b. de onderdanen van de landen, die het door de Internationale Arbeidsconferentie aanvaarde Verdrag no. 19, betreffende de gelijkheid van behandeling voor de toepassing van de ongevallenverzekering (Trb. 1957, no. 155) hebben bekrachtigd, mits zij op 1 juli 1967 hun woonplaats hebben in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, Zuidslavië of Spanje;

  • c. Zwitsers, die op 1 juli 1967 hun woonplaats hebben in Zwitserland.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die, waarop het in het Staatsblad is geplaatst en werkt terug tot 1 juli 1967.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 26 juni 1967

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

B. ROOLVINK.

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1967.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven