Besluit verhoging daglonen van in het buitenland wonende personen

Geraadpleegd op 12-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-1967.
Geldend van 01-07-1967 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-1967

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-1967)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-1967 Nieuwe-regeling 26-06-1967 Stb. 1967, 338 26-06-1967 Stb. 1967, 338
Naar boven