Wet op de dividendbelasting 1965

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen DB
Wet DB
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002515
Rechtsgebied Belastingrecht | Dividendbelasting
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Eindejaarsregeling 2022
 2. Eindejaarsregeling 2023
 3. Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
 4. Wijziging van enige uitvoeringsregelingen
 5. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 6. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 7. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 8. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 9. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 10. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 11. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 12. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)
 13. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.
 14. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen
 2. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
 3. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
 4. Dividendbelasting, verzamelbesluit
 5. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 6. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 7. Sofina-arrestbesluit
 8. Splitsing van aandelen ‘Spin off’
 9. Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting, inkoop van eigen aandelen
 10. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, hybride geldverstrekkingen, intrekkingsbesluit
 11. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv
 12. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
 13. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
 14. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 2. Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Artikel: 34
 3. Belastingregeling voor het land Nederland
  Artikelen: 1.4, 2.1
 4. Beleidsbesluit hybride-entiteitenbepalingen
  Tekst: tekst
 5. Besluit meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Bijlage: bij het besluit van 14 april 2023, nr. 2023-6233, Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
 6. Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer
  Tekst: tekst
 7. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
  Teksten: tekst, tekst
 8. Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022
  Tekst: tekst
 9. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Teksten: tekst, tekst
  Bijlage: 1
 10. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 11. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 12. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: VI
 13. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 14. Sofina-arrestbesluit
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, fiscale beleggingsinstelling, toepassing artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 16. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
  Tekst: tekst
 17. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 18. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.3
 19. Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 20. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 21. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
 22. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 23. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
  Artikel: XIV

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35523
Wijziging 22-12-2021
samen met
18-12-2019
Stb. 2021, 653
samen met
Stb. 2019, 508
35931
samen met
35241
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 546 34554
Wijziging 20-12-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33003
Wijziging 30-11-2006
samen met
19-01-2006
Stb. 2006, 631
samen met
Stb. 2006, 44
30572
samen met
30031
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466
01-01-2025 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 508 36425 20-12-2023 Stb. 2023, 508
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 501 36420 20-12-2023 Stb. 2023, 501
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 499 36418 20-12-2023 Stb. 2023, 499
Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 498 36342 20-12-2023 Stb. 2023, 498
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-09-2023 Stb. 2023, 322
Wijziging 21-12-2022
samen met
21-12-2016
Stb. 2022, 530
samen met
Stb. 2016, 546
36107
samen met
34554
20-09-2023 Stb. 2023, 322
Wijziging 21-12-2022 Stb. 2022, 530 36107 21-12-2022 Stb. 2022, 530
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653
Wijziging 08-12-2021 Stb. 2021, 612 35708 08-12-2021 Stb. 2021, 612
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513
t/m 01-01-2018 1) Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 175 34959 24-04-2019 Stb. 2019, 175
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 520 34788 20-12-2017 Stb. 2017, 520
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 543 34306 23-12-2015 Stb. 2015, 543
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 22-07-2013 2) Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 229
samen met
Stb. 2013, 228
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 670 33405 20-12-2012 Stb. 2012, 670
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
t/m 10-10-2010 3) Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 847 32276 23-12-2010 Stb. 2010, 848
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
t/m 01-01-2008 4) , t/m 01-01-2007 5) Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 577 30432 20-12-2007 Stb. 2007, 577
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
31206
samen met
30322
20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 269 30533 21-07-2007 Stb. 2007, 269
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
t/m 01-01-2005 6) Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031 19-01-2006 Stb. 2006, 44
t/m 16-11-2005 7) Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
t/m 01-01-2005 8) Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 527 29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527
Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 12-12-2002
samen met
11-12-2002
Stb. 2002, 617
samen met
Stb. 2002, 618
t/m 01-01-2002 9) , t/m 26-07-2002 10) Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613
t/m 27-04-2001 11) Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 396 27896 13-07-2002 Stb. 2002, 396
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
31-10-2001 t/m 01-01-2001 12) Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
30-12-1998 t/m 26-06-1998 13) Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 724 26148 17-12-1998 Stb. 1998, 724
24-06-1998 Wijziging 17-06-1998 Stb. 1998, 350 25709 17-06-1998 Stb. 1998, 350
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
01-07-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 659 24868 24-04-1997 Stb. 1997, 206
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 654 25052 20-12-1996 Stb. 1996, 654
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 652 24761 13-12-1996 Stb. 1996, 652
01-01-1996 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 938 23980 23-12-1994 Stb. 1994, 938
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 936 23943 23-12-1994 Stb. 1994, 936
09-12-1994 t/m 01-10-1994 14) Wijziging 24-11-1994 Stb. 1994, 830 23722 24-11-1994 Stb. 1994, 830
14-07-1994 Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 499 21287 29-06-1994 Stb. 1994, 499
01-01-1994 Wijziging 01-11-1993 Stb. 1993, 573 20291 01-11-1993 Stb. 1993, 573
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
07-10-1992 t/m 01-01-1992 15) Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 518 22334 10-09-1992 Stb. 1992, 518
01-01-1992 Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 518 22334 10-09-1992 Stb. 1992, 518
Wijziging 11-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 608
samen met
Stb. 1989, 491
19527 20-02-1990 Stb. 1990, 90
26-06-1991 Wijziging 06-06-1991 Stb. 1991, 305 22042 06-06-1991 Stb. 1991, 305
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
28-04-1990 Wijziging 25-04-1990 Stb. 1990, 173 19968 25-04-1990 Stb. 1990, 173
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 122 20595 27-04-1989 Stb. 1989, 123
11-06-1988 Wijziging 19-05-1988 Stb. 1988, 251 19489 19-05-1988 Stb. 1988, 251
14-04-1988 Wijziging 24-03-1988 Stb. 1988, 130 19779 24-03-1988 Stb. 1988, 130
01-01-1988 Wijziging 18-12-1987 Stb. 1987, 581 19747 18-12-1987 Stb. 1987, 581
31-12-1981 Wijziging 17-12-1981 Stb. 1981, 749 17153 17-12-1981 Stb. 1981, 749
01-09-1981 Wijziging 15-05-1981 Stb. 1981, 332 15304 09-06-1981 Stb. 1981, 333
01-01-1978 Wijziging 21-12-1977 Stb. 1977, 695 14832 21-12-1977 Stb. 1977, 695
01-01-1977 Wijziging 22-12-1976 Stb. 1976, 726 13861 22-12-1976 Stb. 1976, 726
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
02-07-1975 Wijziging 28-05-1975 Stb. 1975, 277 12055 28-05-1975 Stb. 1975, 277
01-07-1971 Wijziging 23-04-1971 Stb. 1971, 418 10126 23-04-1971 Stb. 1971, 418
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 03-05-1971 Stb. 1971, 287
30-10-1969 Wijziging 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445
01-01-1966 Nieuwe-regeling 23-12-1965 Stb. 1965, 621 6000 23-12-1965 Stb. 1965, 621

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 111)
 2. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 4d2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 113)
 4. Heeft betrekking op Artikel 44)
 5. Heeft betrekking op Artikel 105)
 6. Heeft betrekking op Artikel 4a , Artikel 4b6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 107)
 8. Heeft betrekking op Artikel 38)
 9. Heeft betrekking op Artikel 4 , Artikel 4a , Artikel 3a9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 1010)
 11. Heeft betrekking op Artikel 4 , Artikel 1011)
 12. Heeft betrekking op Artikel 4c12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 413)
 14. Heeft betrekking op Artikel 4a , Artikel 4b14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 4a , Artikel 4b15)
Naar boven