Wet op de dividendbelasting 1965

Toekomstige wijziging(en) op 01-01-2025.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466
Aanhangig 35523
01-01-2024 Wijziging 20-12-2023 Stb. 2023, 501 36420 20-12-2023 Stb. 2023, 501
01-01-2017 Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
11-07-2008 t/m 01-01-2007 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563 Inwtr. 1
01-08-2007 Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 269 30533 21-07-2007 Stb. 2007, 269 Inwtr. 2
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Inwtr. 3
01-01-2006 t/m 16-11-2005 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683 Alg. 4
01-01-2003 t/m 26-07-2002 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 5
29-08-2002 t/m 27-04-2001 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 396 27896 13-07-2002 Stb. 2002, 396 Alg. 6
01-01-2002 Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
01-01-1996 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 606 24341 06-12-1995 Stb. 1995, 606
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1990 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 122 20595 27-04-1989 Stb. 1989, 123
31-12-1981 Wijziging 17-12-1981 Stb. 1981, 749 17153 17-12-1981 Stb. 1981, 749
01-01-1978 Wijziging 21-12-1977 Stb. 1977, 695 14832 21-12-1977 Stb. 1977, 695
01-01-1966 Nieuwe-regeling 23-12-1965 Stb. 1965, 621 6000 23-12-1965 Stb. 1965, 621

Opmerkingen

  1. Vindt met betrekking tot een vennootschap die voor de heffing van de vennootschapsbelasting wordt aangemerkt als beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor het eerst toepassing met betrekking tot de opbrengst van de in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die aan deze vennootschap ter beschikking is gesteld in het boekjaar voor de heffing van de vennootschapsbelasting, dat aanvangt op of na 1 januari 2008.1)
  2. Vindt toepassing op de opbrengst van de in artikel 1 van de Wet op de dividendbelasting 1965 bedoelde aandelen, winstbewijzen en geldleningen, die op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet ter beschikking is gesteld.2)
  3. In Stb. 2006/631 is in artikel XIII een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.3)
  4. Artikel XXXV, lid 11 van Stb. 2005/683 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.5)
  6. De datum van inwerkingtreding is ingevolge artikel 12, tweede lid van de Tijdelijke referendumwet van rechtswege opgeschort tot 29 augustus 2002.6)
Naar boven